فرم مشخصات فردی

فرم اطلاعات فردی را دریافت نمایید

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه

سایت هیات مرکزی

وب سایت هیات مرکزی گزینش

 

درباره ما

فرایند گزینش یا به عبارتی کار هسته گزینش با معرفی نیرو (داوطلب استخدام) از طرف کارگزینی و یا واحد های اداری مشابه و تشکیل پرونده گزینشی شروع می شود .

منظور از تشکیل پرونده گزینشی تکمیل فرم مشخصات فردی و ارائه مدارک لازم می باشد .

در مرحله گزینش آنچه مورد بررسی قرار میگیرد صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی افراد مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا زمان قطعیت استخدام است که با بررسی سوابق و پیشینه آنان در محل های سکونت ، تحصیل و کار آنان و همچنین استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی و مصاحبه حضوری صورت می گیرد در این بررسی هسته های گزینش بنا بر وظیفه قانونی خود سعی میکنند افراد دارای صلاحیت را شناسایی و بعنوان افراد واجد شرایط به دستگاه اداری اعلام کنند (احراز شرایط استخدام).

صدور رای در هسته های گزینش بصورت شورایی صورت میگیرد به این ترتیب که اعضای شورای بدوی نظردهی نظر خود را در مورد پرونده مورد بررسی اعلام کرده و نتیجه نهایی پرونده برایند این نظرات خواهد بود و در صورتی که فرد به نظر بدوی هسته گزینش اعتراض کندپرونده به شورای تجدید نظر ارجاع میشود که پس ازبررسی مجدد ویا اقدامات تکمیلی نظر خود را اعلام می کنند .

مسئولین:

دکتر مهدی قاسمی

مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

سید میثم طباطبایی

مسئول دفتر مدیریت 

مسلم نگهداری

عضوشورای هسته و رئیس واحد تحقیقات 

مرضیه ماه نجف آبادی

عضو شورای هسته و رئیس واحد مصاحبه 

بهنام برزوئی

مسئول امور اداری هسته 

هادی کمالی

مسئول پذیرش برادران تلفن : ۳۶۶۸۵۱۴۶ ۳۶۶۸۵۱۴۸

تماس با ما

 اصفهان -سه راه حکیم نظامی -خیابان صفه- ضلع شرقی بیمارستان الزهرا (س). - مدیریت هسته گزینش 

  ۰۳۱۳۶۶۸۵۱۴۶- ۰۳۱۳۶۶۸۵۱۴۸

  s.esfahan@behdasht.gov.ir